Ruimte voor ondersteuning

Ondersteuning in zorg voor anderen, bij ziekte, verlies en sterven, ziet er voor iedereen weer anders uit. Het kan gaan om ruimte om tot jezelf te komen. Ruimte om antwoorden te vinden. Om stil te staan bij de dingen die je meemaakt. Om betekenis te vinden. Wij bieden een onvoorwaardelijk luisterend oor, waar nodig professionele begeleiding en/of steun van deelgenoten via supportgroepen. Met onze workshops, supportgroepen en themabijeenkomsten bieden we ruimte om eigen handvatten te vinden in verschillende verliessituaties.

Waarbij kunnen we je ondersteunen in jouw zorg voor anderen?

"Loop niet voor me uit... ik zal misschien niet volgen.
Loop niet achter me... ik zal misschien niet leiden.
Loop naast me... wees gewoon mijn vriend."
Albert Camus