Mindfulness en compassie in de palliatieve zorg

3-daagse training voor professionele zorg- en hulpverleners en getrainde vrijwilligers

In deze ervaringsgerichte training versterken we ons capaciteit om op de behoeften van terminaal zieken en hun naasten in te spelen. De training combineert bewezen en praktische aandachtsmethoden met de kennis en vaardigheden van de hedendaagse palliatieve zorg.

We ontdekken in deze training hoeveel invloed onze manier van zijn kan hebben op de connectie met onze cliënten/patiënten. Door onszelf te trainen in mindfulness, gewaarzijn en compassie kunnen we meer rust, vertrouwen en warmte in ons contact met anderen brengen. De stervende kan zich daardoor meer gehoord en geborgen voelen, waardoor ruimte kan ontstaan voor reflectie op levensvragen.
Daarnaast leren we hoe we beter voor onszelf kunnen zorgen in ons werk, dat vaak veel van ons vraagt en tegelijk veel geeft.

Deze training focust op vier kerncompetenties op het gebied van:

  • Aandacht: toegepaste mindfulness zodat we echt aanwezig kunnen zijn voor de ander
  • Communicatie: betekenisvol contact aangaan met patiënten, cliënten en familieleden
  • Spirituele zorg: behoeften in kaart brengen op het gebied van zingeving, relaties met anderen, betekenis geven aan lijden en angst voor de dood en daarop inspelen
  • Compassie: vaardigheden voor het omgaan met moeilijke of stressvolle zorgsituaties

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN). Neem contact met ons op via info@carespcace.nl als u bijscholingspunten zou willen voor een andere beroepsgroep.

Agenda

19 juni t/m 21 juni 2020

Start: 10.00 uur

Eind: 17.30 uur

€395/€365 voor minima

Inclusief vegetarische lunch, thee en koffie

Inschrijven

Extra informatie