16 november t/m 17 november 2019

  • Huis aan het Water, Katwoude
  • 10.00 uur
  • 17.30 uur
  • € 225,-/€ 195 voor minima
Het aanmeldformulier opent in een nieuw venster

Wat uiteindelijk telt: aandacht en gewaarzijn in de zorg voor stervenden

2-daagse training voor professionele zorg- en hulpverleners en getrainde vrijwilligers. 

In deze ervaringsgerichte training versterken we ons capaciteit om op de behoeften van terminaal zieken en hun naasten in te spelen. De training combineert bewezen en praktische aandachtsmethoden met de kennis en vaardigheden van de hedendaagse terminale zorg.

We ontdekken in deze training hoeveel invloed onze manier van zijn kan hebben op de connectie met onze cliënten/patiënten. Door onszelf te trainen in aandacht, gewaarzijn en compassie kunnen we meer rust, vertrouwen en warmte in ons contact met anderen brengen. De stervende kan zich daardoor meer gehoord en geborgen voelen, waardoor ruimte kan ontstaan voor reflectie op levensvragen.
Daarnaast leren we hoe we beter voor onszelf kunnen zorgen in ons werk, dat vaak veel van ons vraagt en tegelijk veel geeft.

Deze training focust op vier kerncompetenties op het gebied van:

  • Aandacht: hoe we echt aanwezig kunnen zijn voor de ander
  • Communicatie: hoe we betekenisvol contact aangaan met patiënten, cliënten en familieleden
  • Spirituele zorg: het in kaart brengen van en inspelen op behoeften op het gebied van zingeving, relaties met anderen, betekenis geven aan lijden en angst voor de dood
  • Compassie: omgaan met de uitdagingen die moeilijke zorgsituaties met zich meebrengen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN).

Extra informatie

Trainer(s):

Ik ben inmiddels meer dan 20 jaar werkzaam als arts in huisartspraktijken, hospices en verpleeghuizen. Sinds 2003 ben ik ook trainer/consulent in de palliatieve zorg en ben met name geinteresseerd in het trainen van zorgverleners (professioneel en vrijwillig) in het … Read more

De meditatie- en compassiemethodes die wij gebruiken bij CareSpace, heb ik als diep helend en transformerend ervaren in mijn persoonlijke rouw- en herstelprocessen. Compassietraining Ik ben in 1997 afgestudeerd (post-HBO) als psychodynamische muziektherapeute bij Roehampton Institute in Londen. In de … Read more