Ruimte voor effectieve communicatie

Goede zorg en ondersteuning is alleen mogelijk door goede communicatie. Dit is in het bijzonder het geval als we communiceren met kwetsbare mensen zoals zieken, rouwenden of stervenden. Emotioneel, existentieel en fysiek leed kan bij hen extreem verweven zijn.

Goede communicatie wekt vertrouwen

Mensen communiceren op allerlei niveau’s – informatief, emotioneel – en via allerlei modaliteiten – stem, toon, lichaamstaal. Als we openstaan voor alle communicatie van de ander kunnen we meer inzicht krijgen in wat er werkelijk speelt en wat nodig is. Met goede communicatie wek je vertrouwen en bied je een gevoel van veiligheid.

De kracht van aandacht

Communicatie gaat niet alleen over gesprekstechnieken. Door de kwaliteit van onze aandacht en aanwezigheid kan iemand zich gehoord en gezien voelen, zelfs in een kort gesprek. Hierin is het belangrijker hoe we zijn als luisteraar dan wat we doen of zeggen.

Training in communicatie

Bij CareSpace bieden we diverse trainingen in communicatie- en luistervaardigheden, ondersteunend voor de patiënt/cliënt, maar ook voor ons als luisteraar. Deze methodes helpen je op basis van mens-tot-mens contact een echte relatie aan te gaan.

Activiteiten

Deep Listening workshop

This workshop is for everyone who uses listening in their work. This introduction to Awareness-Centred Deep Listening Training (ACDLT®) offers a unique combination of insights from the areas of psychology and neuroscience combined with contemplative training in compassion and meditation. As participant you learn how

Lees verder »

Compassievol aanwezig zijn

Trainingsweekend voor professionele zorg- en hulpverleners en getrainde vrijwilligers. Effectief in kunnen spelen op de behoeften van onze patiënten/ cliënten, is een continue uitdaging op zowel professioneel als op persoonlijk niveau. Compassievol aanwezig zijn leert ons praktijkgerichte vaardigheden in de zorg voor en communicatie met

Lees verder »

Deep Listening in één dag

Deze ervaringsgerichte middag is bedoeld voor professionals die hun eigen luistervaardigheden verder willen ontwikkelen. Deelnemers beschrijven de methode als zowel prettig als transformatief. Je gebruikt aanwezigheid (presentie) als een hulpmiddel voor het luisteren, zodat je écht hoort wat gecommuniceerd wordt. De workshop is voor iedereen

Lees verder »

Deep Listening kennismakingsworkshop

Deze ervaringsgerichte middag is bedoeld voor professionals die hun eigen luistervaardigheden verder willen ontwikkelen. Deelnemers beschrijven de methode als zowel prettig als transformatief. Je gebruikt aanwezigheid (presentie) als een hulpmiddel voor het luisteren, zodat je écht hoort wat gecommuniceerd wordt. De workshop is voor iedereen

Lees verder »

Aanwezig zijn in zorg

Trainingsdag voor professionele zorg- en hulpverleners en getrainde vrijwilligers. Professioneel zorgen voor anderen kan heel vervullend en betekenisvol zijn. Toch kunnen we uitgeput en moedeloos raken als we langdurig geconfronteerd worden met (ernstige) ziekte, sterven en rouw. We lopen daardoor het risico van burnout op,

Lees verder »
“Men moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, de veelzijdige studie, altijd een grote stilte met zich meedragen, waarin men zich steeds terugtrekken kan, ook temidden van het grootste gewoel en midden in het intensiefste gesprek.”
Etty Hillesum