Ruimte voor meer kennis en kundeZelf-reflectie voor professionals

Zelf-reflectie is een belangrijk onderdeel van onze professionele ontwikkeling als zorg-  of hulpverleners. Door gebruik van aandachtsmethodes, kunnen we direct observeren wat we doen, voelen en denken in een bepaalde situatie. Hierbij krijgen we op een vriendelijke, niet-oordelende manier inzicht in onszelf en ons handelen. Dit biedt een waardevolle aanvulling op zelf-reflectieve analyse.

Een contemplatieve benadering

 

In de contemplatieve zorgbenadering vind je een zeer directe vorm van zelf-reflectie, die heel geschikt is voor het stilstaan bij fundamentele thema’s – aspecten van het leven die ons ten diepste raken, zoals ziekte, verlies en sterven. Deze benadering maakt het mogelijk om zelfs ongemakkelijke of pijnlijke dingen onder ogen te zien. Het is dus een zeer nuttig hulpmiddel in het omgaan met het lijden van zieken, stervende en rouwenden.

Voordelen van de contemplatieve zorgmodel

Inzicht krijgen in:

  • Eigen belevingswereld en die van je patiënt/cliënt
  • Eigen behoeftes en die van je patiënt/cliënt
  • Wanneer je handelt vanuit eigen behoefte in plaats van die van de ander
  • Wat nodig is om lijden te verminderen
  • Meer integriteit in je handelen waardoor je meer voldoening en ontspanning kunt ervaren in je werk.

Meer handvatten om:

  • Thema’s die heel diep raken op een veilige manier bespreekbaar te maken
  • Met meer vertrouwen naast de ander te lopen zonder hun lijden op te hoeven lossen
  • De voordelen van methodes zoals meditatie en compassietraining praktisch toe te passen om het contact met de patiënt/cliënt te verbeteren.

Lees hier meer over de praktische voordelen van meditatie, mindfulness en compassietraining.

Voor iedereen

Iedereen kan gebruik maken van de contemplatieve zorgbenadering. Het is een praktische manier om vanuit aandacht en compassie ons te verhouden met lijden, verlies en sterven. Een hulpmiddel om betekenis en waardigheid te vinden in wat ons diep raakt, maar ook in de kleine, dagelijkse dingen die we vaak uit het oog verliezen.  

De contemplatieve benadering van zorg is praktisch, nuchter, dynamisch en geëngageerd en biedt ons meer begrip en inzicht. Iedereen kan leren en profiteren van contemplatieve middelen en vaardigheden zoals mindfulness, meditatie en compassie."
Kirsten Deleo, vertaald uit “The Arts of Contemplative Care”

Hoe kunnen we je ondersteunen in jouw zorg voor anderen?